Online database (mostly older Swedish music)   Other collections of popular music  

Composer biographies   About SKAP's archive   Help  
In "Light music"
On the whole site

Marias önskan

Composer: Olsson, Hans
Text: Callmer, Sonja
Language: swe
Keywords: Visor
Comment: 24 sånger för grundskolans låg-och mellanstadium. - Melodistämma med analys och text. - V: Högt uppå himmelen strålar en stjärna,den lyser på kvinnan som just blivit mor. - I:Musikens land
Publisher: Th Ehrling
Localsign: SKAP-17006
Year of publ: 1988
ID-number: 74829


Contact us Links STIM IAMIC About Swedish MIC Technical conditions